Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Stałe Rady Powiatu

Składy Komisji VI kadencji

 

Komisja Administracyjno-Budżetowa:

  1. Wojciech Bernacki – Przewodniczący,
  2. Irena Sapa – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Artur Czechowicz,
  4. Jan Jasion,
  5. Bronisława Pawlik,
  6. Piotr Soczyński.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

  1. Tadeusz Krupa – Przewodniczący,
  2. Maria Farasiewicz – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Leszek Bac,
  4. Radosław Gorzko,
  5. Anita Juchno,
  6.  
  7. Bartosz Rudziński,
  8. Piotr Soczyński.

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:

  1. Bartosz Rudziński – Przewodniczący,
  2. Radosław Gorzko – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Maria Farasiewicz,
  4. Bogdan Kulik,
  5. Marian Podkówka,
  6. Benedykt Pospiszyl,
  7. Piotr Soczyński.

 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego:

  1. Artur Czechowicz – Przewodniczący,
  2. Irena Sapa Zastępca Przewodniczącego,
  3. Anita Juchno,
  4. Bogdan Kulik,
  5. Tomasz Ognisty,
  6. Marian Podkówka,
  7. Benedykt Pospiszyl.

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Jan Jasion – Przewodniczący,
  2. Tadeusz Krupa – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Bronisława Pawlik – Sekretarz,
  4. Wojciech Bernacki – Członek,

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:

  1. Bronisława Pawlik – Przewodnicząca,
  2. Wojciech Bernacki – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Jan Jasion,
  4. Marian Podkówka.
Wersja XML