• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony www - sekcja 1
Menu strony www - sekcja 1
Menu strony www - sekcja 3
Menu strony www - sekcja 4
Menu strony wycieczki.powiatglubczycki.pl
BIP

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
w Głubczycach                                          
       
Dyr.Iwona Kusznier
ul.Raciborska 17
Tel.077 485-29-95

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powstała 1.02.1968 r. (pierwotna nazwa placówki to: Państwowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa).
Dyrektorem placówki był do 30.08.1997 r. mgr Marcin Sabina.

Jej początki były dość trudne, dwóch pedagogów i instruktor pedagogiczny działali w przydzielonym, jednym, przejściowym pokoiku. Dopiero w roku 1973 r. poradnia otrzymała dwa dodatkowe pomieszczenia. W tym też czasie zwiększyła się również liczba pracowników pedagogicznych. Ponieważ dochodziło coraz więcej nowych i dodatkowych zadań ponownie powstał poważny problem lokalowy. Od 1975 roku, po reorganizacji administracyjnej i utworzeniu gmin oraz szkół zbiorczych poradnia swoim zasięgiem obejmowała placówki oświatowe z 5-ciu gmin: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Pawłowiczki - do 31.12.1998 r.

W 1986 r. placówka otrzymała nowe pomieszczenia (były internat LO) przy ul. Kochanowskiego 14, niestety wysokie koszty utrzymania zmusiły ją w roku 1998 do kolejnej zmiany siedziby, placówka została przeniesiona do budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Głubczycach, a w sierpniu 1999 r. po zabiegach Starostwa Powiatowego w Głubczycach - prowadzącego placówkę od 1.01.1999 r. - przeniesiona została ponownie tym razem do budynku po Urzędzie Skarbowym przy ul. Kościuszki 4, w którym znajduje się obecnie.

Dzięki dużej pomocy władz powiatowych pomieszczenia poradni zostały wyremontowane i wyposażone w potrzebny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

W chwili obecnej w poradni zatrudnieni są specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i logopedii prowadzący działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą oraz profilaktyczną, która w znaczący sposób przyczynia się do rozwiązywania szeregu problemów wynikających ze stosunku szkoła - nauczyciel - dom.


Starostwo Powiatowe w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
tel. 77 405 36 60
fax 77 485 20 78
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3699813
w tym miesiącu: 41576
dzisiaj: 2203