Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Kietrz

Kietrz      

www.kietrz.pl

 Brak opisu obrazka
Gmina Kietrz położona jest w południowej części województwa opolskiego. W jej skład wchodzi 12 sołectw. Na obszarze 144 km2 żyje około 13 tys. osób. Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gleby o wysokiej bonitacji. Większość jej mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach. Ponadto działają w niej trzy spółdzielnie rolnicze i Kombinat Rolny oraz kilkanaście drobnych zakładów usługowo-produkcyjnych.

Gmina oferuje do zagospodarowania atrakcyjne działki z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Wersja XML