Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

22 - 26 LISTOPADA DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy wszystkim Krwiodawcom najszczersze wyrazy uznania za Waszą postawę godną do naśladowania! Dziękujemy za bezinteresowny dar krwi.

Wasza postawa uczy solidarności z potrzebującymi, a potrzebującym może być kiedyś każdy z nas!

Życzymy Wam, aby Wasze dobre uczynki wróciły do Was ze zdwojoną siłą!

Brak opisu obrazka

Wersja XML