Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Nadzór Inwestorski.doc

PDFWzór umowy - Specjalistyczny kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania.pdf

PDFPrzedmiar_Aleja Lipowa w Głubczycach_aktualizacja 29.07.2021 (2).pdf

PDFzał. nr 1 OPIS TECHNICZNY ALEJA LIPOWA W GŁUBCZYCACH_korekta_29.07.2021.pdf

PDFzał. nr 3 (tab. nr 3). Wykaz drzew wytypowanych do usunięcia z Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach- zał. nr 3.pdf

PDFzał. nr 4 SZACUNEK BRAKARSKI.pdf

PDFzał. nr 5 Wartość pozyskanego drewna.pdf

PDFzał. nr 6 Wykaz drzew wytypowanych do przeprowadzenia zabiegów opielęgnacyjnych.pdf

PDFzał. nr 7 Szczegółowy opis każdego drzewa.pdf

PDFzał. nr 8 -Tabela, opis każdego drzewa.pdf

PDFzał. nr 9 Wykaz występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie.pdf

PDFZał. nr 10 Wykaz występowania na poszczególnych drzewach miejsc lęgowych ptaków.pdf

PDFZał. nr 11 Istniejące nasadzenia zastępcze.pdf

PDFzał. nr 12 Harmonogram.pdf

PDFzał. nr 13 Decyzja Burmistrza Głubczyc.pdf

PDFzał. nr 13 Decyzja RDOŚ - ze zmianą.pdf

PDFzał. nr 14 Zdjęcia drzew wytypowanych do usunięcia.pdf

MAPY

PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_10.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_11.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_8.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_9.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_6.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_7.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_4.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_5.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_1.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_2.pdf
PDFRys. nr 1.Inwentaryzacja przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach-Ark_3.pdf
 

Wersja XML