Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spis telefonów

Informacja techniczna o możliwości połączeń Centrali Telefonicznej Starostwa Powiatowego

Za pośrednictwem centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego można uzyskać połączenie z każdym numerem wewnętrznym na terenie Starostwa. Po wybraniu numeru centrali usłyszą państwo automatyczną sekretarkę informującą o możliwości bezpośredniego połączenia z żądanym numerem po tonowym wybraniu numeru wewnętrznego. Gdy nie skorzysta się z tej możliwości można poczekać do zgłoszenia się telefonistki. Numery telefonów wewnętrznych można wybierać w systemie tonowym.

WYKAZ NUMERÓW

 

Sekretariat

24

4053660

Starosta

24

4053660

Wicestarosta

24

4053660

Księgowość,
Skarbnik

27
45

4053674

Księgowość

23

4053673

Wydz. Oświaty i Zdrowia

21

4053678

Kadry, OC, Informatyk

15

4053665

Wydz. Ogólno-Organizacyjny

18

4053666

Inspektor kontroli

22

4053677

Ewidencja gruntów

13

4053683

Ewidencja gruntów

32

4053682

Ośrodek Dok. Kartograficznej

16

4053686

Ośrodek Dok. Kartograficznej

39

4053689

Gospodarka gruntami

14

4053684

Sekretarz

33

4053693

Radca Prawny

29

4053669

Wydz. Drogownictwa

17

4053667

Wydz. Drogownictwa-kierownik

12

4053668

Biuro podawcze

28

4053687

Geodeta Powiatowy

31

4053681

Wydz. Ochrony Środowiska

19

4053672

Wydz. Budownictwa-kierownik

35

4053675

Wydz. Budownictwa

36

4053676

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

15

4053665

Biuro Promocji

38

4053688

Biuro Rady

40

4053680

Wydz. Ochrony Środowiska

19

4053672

Wydz. Ochrony Środowiska

41

4053671

Kasa

37

 

Pokój dyżurów Radnych Powiatu

43

4053679

Wydział Komunikacji i Transportu

485-04-93, 

485-08-87,

485-22-75

 

Wydział Komunikacji i Transportu: tel/fax    077 485-04-93, 077 485-08-87
Kierownik :
wew 32 
Rejestracja pojazdów:
wew 31 
Prawo jazdy: 
wew 33 
nr dodatkowy 77 485 22 75
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Klisinie
48-118 Lisięcice 
tel./fax:77 485-75-93, 
77 485-75-94

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Pocztowa 6,
48-100 Głubczyce
tel. 77 485-20-37, 
77 485-85-37

INSPEKTORATY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
uL. Powstańców 4
48- 100 Głubczyce
tel. 77 550 36 01
77 550 36 02
fax. 77 550 36 03

POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
ul. Grunwaldzka 1b
48- 100 Głubczyce
tel. 77 485-26-68

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Grunwaldzka 1a
48- 100 Głubczyce
tel. 77 485-26-62

WAŻNIEJSZE TELEFONY INFORMACYJNE
I ALARMOWE

 1. Telefon alarmowy 112
 2. Straż Pożarna 998
 3. Pogotowie Ratunkowe 999
 4. Policja 997
 5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 722 392 885
 6. Powiatowa stacja sanitarno Epidemiologiczna 512 224 408
 7. Informacja PKS 485-26-96

 

 

Wersja XML