Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynatorzy ds. dostępności

Do zadań Koordynatorów ds. dostępności należy w szczególności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach.

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonej w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami.

3. Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 Kontakt:

Aneta Toporowska

 W zakresie dostępności architektonicznej

Tel. 77/ 405 36 75

 aab@powiatglubczycki.pl

Dorota Pięciak

 W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej

Tel. 77/ 405 36 85

 promocja@powiatglubczycki.pl

Lesław Gałaszkiewicz

 W zakresie dostępności cyfrowej

Tel. 77/ 405 36 65

 leszek@powiatglubczycki.pl

 

 

Wersja XML