Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

Tablica FDS - Remont Głubczyce - Sławoszów.png

"Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce – Sławoszów nr 1214O”

Okres rzeczowej realizacji projektu: 10.2019r. – 11.2019r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1593 mb,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 736.234,42 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu FDS 368.117,21 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 368.117,21 PLN

 

 

Tablica FDS - LEWICE - new.png

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1220 O na odcinku Lewice - Michałkowice

oraz drogi powiatowej nr 1241 O w miejscowości Lewice”

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 06.2021r. – 12.2021r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 3856 mb,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 2.676.500,91 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu RFRD 1.338.250,45 PLN

 

 

Tablica FDS - KLISINO - new.png

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino - Pomorzowiczki

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 07.2021r. – 12.2021r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 3710 mb,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 1.880.608,50 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu RFRD 940.304,25 PLN

Wersja XML