Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Dróg Samorządowych

Brak opisu obrazka

Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce – Sławoszów nr 1214O”

Okres rzeczowej realizacji projektu: 10.2019r. – 11.2019r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1593 mb,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 736.234,42 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu FDS 368.117,21 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 368.117,21 PLN

 

Wersja XML