Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Starostwo Powiatowe w Głubczycach, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziło określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach jest Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 405 36 60, adres e-mail; starostwo@powiatglubczycki.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Starostwie są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego  Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz adres e-mail; iod@powiatglubczycki.pl

 

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Starostwa w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.

 

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 

Informacja o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilów

Wersja XML