• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony www - sekcja 1
Menu strony www - sekcja 1
Menu strony www - sekcja 3
Menu strony www - sekcja 4
Menu strony wycieczki.powiatglubczycki.pl
BIP

PROW 2014-2020

ologowanie PROW.png

„Modernizacja (przebudowa) drogi 1224 O Włodzienin – Nowa Cerekwia na odcinku od miejscowości Wojnowice do DW 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00028-65151-UM0800084/16 z dnia 01.07.2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowanie drogi o długości 5225 m.

Termin zakończenia zadania: sierpień 2017r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 099 998,68 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 099 998,68 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 1 336 229,00 zł


Starostwo Powiatowe w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
tel. 77 405 36 60
fax 77 485 20 78
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3699816
w tym miesiącu: 41579
dzisiaj: 2206