Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2014-2020

Brak opisu obrazka

„Modernizacja (przebudowa) drogi 1224 O Włodzienin – Nowa Cerekwia na odcinku od miejscowości Wojnowice do DW 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00028-65151-UM0800084/16 z dnia 01.07.2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowanie drogi o długości 5225 m.

Termin zakończenia zadania: sierpień 2017r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 099 998,68 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 099 998,68 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 1 336 229,00 zł

 

Brak opisu obrazka

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice”

Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00072-65151-UM0800118/20 z dnia 11.06.2021r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 0,768 km.

Termin zakończenia zadania: III kw. 2021r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 392 846,31 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 392 846,31 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 1 522 568,00 zł

Wersja XML