Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015

NPPDL.jpeg

Projekty zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219O na odcinku Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce

Okres rzeczowej realizacji projektu: 08.2015 – 10.2015

Cel projektu:

Źródła finansowania:

Dotacja celowa z budżetu państwa (50%) – 543.284,76 PLN

Wkład własny, budżet powiatu – 543.284,77 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1.086.569,53 PLN

 

 Przebudowa odcinka ulicy Głubczyckiej w ciągu drogi powiatowej nr 1262O

w miejscowości Baborów

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 22.03.2010 - 22.10.2010 r.

Cele projektu:

Źródła finansowania:

Wkład własny (budżet powiatu) - 366.800,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa - 328.100,00 PLN

 

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z remontem drogi powiatowej

w miejscowości Lisięcice


Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.05.2009 r. – 15.09.2009 r.

Cele projektu:

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 766.822,04 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa (50%) – 383.411,02 PLN
Wkład własny, budżet powiatu - 383.411,02 PLN

Wydatki niekwalifikowalne – 307.998,39 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 1.074.820,43 PLN

 

Remont nawierzchni jezdni i chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej

na ul. Żeromskiego w Głubczycach


Okres rzeczowej realizacji projektu: 05.2009 r.- 11.2009 r.

Cele projektu:


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifiowalne - 298.894,28 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa - 177.000,00 PLN
Wkład włąsny, budżet powiatu - 149,447,14 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 326.500,00 PLN

 

 

 

Wersja XML