Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO IiŚ 2007-2013

PO IS 2007-2013.png

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu głubczyckiego

poprzez zakup nowych ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem


Okres rzeczowej realizacji projektu: 11.2009 r. – 06.2010 r.


Cele projektu:


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 1.018.000,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 865.300,00 PLN
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 152.700,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 1.018.000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wersja XML