• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO IiŚ 2007-2013

Brak opisu obrazka

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu głubczyckiego

poprzez zakup nowych ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem


Okres rzeczowej realizacji projektu: 11.2009 r. – 06.2010 r.


Cele projektu:


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 1.018.000,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 865.300,00 PLN
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 152.700,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 1.018.000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
tel. 77 405 36 60
fax 77 485 20 78
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3843198
w tym miesiącu: 60182
dzisiaj: 1815

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1