Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO KL 2007-2013

PO KL 2007-2013.jpeg

Zwiększenie kompetencji kadr urzędów administracji samorządowej w powiecie głubczyckim

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.2011 - 02.2012 r.

Cel projektu: poprawa jakości świadczonych usług publicznych poprzez wyposażenie urzędników w kluczowe umiejętności pracownicze.

Cele szczegółowe:

Źródła finansowania

Dofinansowanie:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego - 626.952,56 PLN

- wkład własny z budżetów partnerów (Powiat Głubczycki, Gmina Głubczyce, Gmina Kietrz, Gmina Branice, Gmina Baborów) - 70.500,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 697.452,56 PLN

 

 

Nabycie umiejętności i uprawnień do kierowania pojazdami zwiększających atrakcyjność

i kompetencje uczniów szkół zawodowych poprzez zorganizowanie kursów prawa jazdy

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.

Cel projektu: podwyższenie poziomu kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu głubczyckiego. Realizacja projektu polegała na organizacji nieodpłatnego kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

Źródła finansowania:

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 51.125,00 PLN
Wkład własny, budżet powiatu - 7.650,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 58.775,00 PLN

 

Projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Wersja XML