Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO WO 2007-2013

RPO WO 2007-2013.jpeg

 

Poprawa warunków kształcenia praktycznego poprzez unowocześnienie i modernizację

Warsztatów przy Zespole Szkół Mechanicznych w GłubczycachOkres rzeczowej realizacji projektu: 07.2009 r. - 08.2010 r.


Cele projektu:


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne - 2.128.212,98 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 1.808.981,03 PLN
Wład własny, budżet powiatu - 319.231,95 PLN

Wydatki niekwalifikowalne - 83.597,64 PLN

 

 

 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O od skrzyżowania

z drogą krajową nr 38 do miejscowości Gołuszowice

 


Okres rzeczowej realizacji projektu:25-02-2010r. - 30-09-2011r.

Cele projektu:

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 1 988 941.66 PLN

Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowalnych: 1 690 600.41 PLN

Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego

Wydatki niekwalifikowalne - 75 238,17 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 064 179,83 PLN

 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1215O obejmujący ulicę Grunwaldzką

w miejscowości Głubczyce oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją

w ciągu drogi nr 1215O ul. Grunwaldzka na odcinku 350 mb

 

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 30.06.2009 r. - 31.12.2009 r.

Cele projektu:

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 2.895.599,86 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 2.461.259,88 PLN
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 434.339,98 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 33.846,20 PLN


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 2.929.446,06 PLN

 

Projekty wspólfinansowane przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2007-2013

Wersja XML